نظر شما در مورد عملکرد سازمان چیست؟
عالی 17 % (25)
خوب 13 % (20)
متوسط 6 % (10)
ضعیف 61 % (89)
تعداد کل آراء :   144