نظر شما در مورد عملکرد سازمان چیست؟
عالی 17 % (43)
خوب 29 % (72)
متوسط 4 % (11)
ضعیف 49 % (122)
تعداد کل آراء :   248