نظر شما در مورد عملکرد سازمان چیست؟
عالی 15 % (30)
خوب 15 % (30)
متوسط 5 % (11)
ضعیف 62 % (118)
تعداد کل آراء :   189