نظر شما در مورد عملکرد سازمان چیست؟
عالی 38 % (170)
خوب 29 % (133)
متوسط 2 % (13)
ضعیف 29 % (131)
تعداد کل آراء :   447