نظر شما در مورد عملکرد سازمان چیست؟
عالی 23 % (66)
خوب 28 % (80)
متوسط 3 % (11)
ضعیف 43 % (123)
تعداد کل آراء :   280