نظر شما در مورد عملکرد سازمان چیست؟
عالی 16 % (28)
خوب 14 % (25)
متوسط 6 % (11)
ضعیف 62 % (107)
تعداد کل آراء :   171