نظر شما در مورد عملکرد سازمان چیست؟
عالی 24 % (76)
خوب 30 % (93)
متوسط 3 % (12)
ضعیف 40 % (125)
تعداد کل آراء :   306