نظر شما در مورد عملکرد سازمان چیست؟
عالی 20 % (55)
خوب 28 % (76)
متوسط 4 % (11)
ضعیف 46 % (122)
تعداد کل آراء :   264