نظر شما در مورد عملکرد سازمان چیست؟
عالی 24 % (72)
خوب 30 % (90)
متوسط 3 % (11)
ضعیف 41 % (125)
تعداد کل آراء :   298