نظر شما در مورد عملکرد سازمان چیست؟
عالی 16 % (30)
خوب 13 % (25)
متوسط 6 % (11)
ضعیف 63 % (117)
تعداد کل آراء :   183