نظر شما در مورد عملکرد سازمان چیست؟
عالی 14 % (30)
خوب 21 % (43)
متوسط 5 % (11)
ضعیف 58 % (118)
تعداد کل آراء :   202