نظر شما در مورد عملکرد سازمان چیست؟
عالی 13 % (30)
خوب 26 % (57)
متوسط 5 % (11)
ضعیف 55 % (120)
تعداد کل آراء :   218