نیمکت انار در شهر یاقوت سرخ
۱۳۹۸ هفتم فروردين 913 بازدید

نیمکت انار در شهر یاقوت سرخ
نصب نیمکت در ایستگاههای تاکسی در قالب طرح انار