نیمکت انار در شهر یاقوت سرخ
۱۳۹۸ هفتم فروردين 333 بازدید

نیمکت انار در شهر یاقوت سرخ
نصب نیمکت در ایستگاههای تاکسی در قالب طرح انار