حضور دانش آموزان پیش دبستانی و دبستانی مدرسه غیردولتی ستارگان خلاق در محل سازمان حمل ونقل
۱۳۹۸ هفتم فروردين 659 بازدید

حضور دانش آموزان پیش دبستانی و دبستانی مدرسه غیردولتی ستارگان خلاق در محل سازمان حمل ونقل

دانش آموزان ضمن تماشای کلیپ آموزشی استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی از مرکز کنترل ترافیک سازمان حمل ونقل بازدید نمودند.

روابط عمومی سازمان حمل ونقل همگانی بهشهر