جلسه پیرامون عوارض خودرو
۱۳۹۸ پنجم فروردين 563 بازدید

جلسه پیرامون عوارض خودرو با حضور  سرپرست سازمان و نمایندگان دفاتر پیشخوان دولت در محل سازمان حمل ونقل برگزار گردید.

🔸روابط عمومی سازمان حمل ونقل شهرداری بهشهر