بررسی مشکلات ترافیکی وارائه پیشنهادات توسط رانندگان تاکسی
۱۳۹۸ پنجم فروردين 607 بازدید

نشست صمیمی جمعی از رانندگان تاکسی بامهندس جواد داودی دبیرشورای ترافیک و محمدرضامومنی سرپرست سازمان با موضوع بررسی مشکلات ترافیکی وارائه پیشنهادات توسط رانندگان تاکسی در محل سازمان حمل ونقل برگزار گردید.

روابط عمومی سازمان حمل ونقل شهرداری بهشهر