بررسی مشکلات و بازدید از ایستگاه‌ها
۱۳۹۷ سي بهمن 585 بازدید

بررسی مشکلات و بازدید محمدرضا مومنی سرپرست سازمان بهمراه محمد فلاحتی معاونت فنی شهرداری و رئیس هیت مدیره سازمان از ایستگاه‌ها

روابط عمومی سازمان حمل و نقل شهرداری بهشهر