پیام تسلیت عبدالله غلامی مدیرعامل سازمان حمل ونقل همگانی بهشهربه مناسبت درگذشت برادربسیجی راننده تاکسی شهری مرحوم سیدجعفرنبوی
۱۳۹۶ هجدهم بهمن 213 بازدید

انالله واناعلیه راجعون.

سیدعزیزودوستداشتنی وبسیجی بی شک یکی از خادمان مخلص مردم بهشهردربخش حمل ونقل درون شهری بوده است که امروزخدمات شایسته ایشان به یادگارمانده است غم فقدان برادرعزیزمان رابه خانواده محترم وداغدارایشان وهمچنین رانندگان زحمتکش تاکسی شهری تسلیت عرض مینمایم وازخداوندمنان برای آن یارسفرکرده طلب مغفرت وغفران الهی وبرای خانواده وهمکاران طلب صبروشکیبایی رامسئلت دارم .