تقدیروتشکر از رانندگان بمناسبت هفته حمل ونقل
۱۳۹۶ چهارم دي 148 بازدید

باحضورفرماندارشهرستان بهشهر،سرپرست شهرداری،مديرعامل سازمان حمل و نقل:بمناسبت هفته حمل ونقل ازرانندگان نمونه تاکسی شهری سرویس مدارس وتاکسی بیسیم بهشهرتقدیروقدردانی شد