جلسه پیگیری مطالبات ساکنین محله نواب صفوی وشهیدباقری ازعدم جابجایی مسافران
۱۳۹۶ بيست و هفتم آذر 135 بازدید

درراستای پیگیری مطالبات ساکنین محله نواب صفوی وشهیدباقری ازعدم جابجایی مسافران توسط رانندگان خطوط.واحدبازرسی سازمان حمل ونقل همگانی بهشهرباحضوردرمحل نسبت به رفع این مشکل اقدام نمودندومتخلفان به هیات انضباطی معرفی شدند.لازم بذکراست سازمان حمل ونقل سه دستگاه تاکسی خطوط جهت رفاه حال شهروندان به این منطقه اختصاص داده است.