برگزاری همایش رانندگان سرویس مدرسه
۱۳۹۶ هجدهم مهر 106 بازدید

برگزاری همایش رانندگان سرویس مدرسه با حضور مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی ، رئیس محترم پلیس راهور آموزش و پرورش و مدیران عامل شرکت های حمل و نقل دانش آموزی و رانندگان تحت پوشش در سالن توحید برگزار شد.