جشن فرهنگ ترافیک با حضور خانواده ها و فرزندانشان در محل پارک سرو
۱۳۹۶ سي شهريور 81 بازدید

با شروع  سال تحصیلی 97-96 جشن فرهنگ ترافیک با حضور خانواده ها و فرزندانشان در محل پارک سرو برگزار شد. در این مراسم مسئول بازرسی سازمان در خصوص نحوه استفاده از خودروهای شخصی و بکارگیری از سرویس های حمل ونقل دانش آموزی مجاز درسال تحصیلی و استفاده  از تاکسی شهری در جابجایی درون شهری تاکید کرد.