آگاهی رسانی و فرهنگ سازی استفاده از سرویس حمل ونقل دانش آموزی مجاز
۱۳۹۶ سي شهريور 74 بازدید

بمنظور اماده سازی فضای شهری و ایجاد شور و نشاط و استقبال از ماه مهر و همچنین بمنظور افزایش سطح رضایت مندی و ایجاد امنیت و آسایش برای خانواده ها و دانش آموزان جهت آگاهی رسانی رسانی  و فرهنگ سازی استفاده از سرویس حمل ونقل دانش آموزی مجاز و عدم بکارگیری از سرویس های مجاز دانش آموزی  توسط خانواده های دانش اموزان ،سازمان حمل ونقل همگانی بهشهر با نصب بنر ،توزیع تراکت ،پخش کلیپ از طریق تلویزیون شهری ،کانال های تلگرامی و نصب پوستر در سطح شهر اطلاع رسانی نمود.