هیچ شرکتی درغالب تاکسی اینترنتی ، در بهشهر دارای مجوز نمیباشد-[ ۱۳۹۷/۶/۲۷]
هیچ شرکتی درغالب تاکسی اینترنتی ، در بهشهر دارای مجوز نمیباشد
هیچ شرکتی درغالب تاکسی اینترنتی ، در بهشهر دارای مجوز نمیباشد
فعالیت در شرکت تاکسی بی سیم بهشهر-[ ۱۳۹۷/۶/۲۷]
فعالیت در شرکت تاکسی بی سیم بهشهر
فعالیت در شرکت تاکسی بی سیم بهشهر
دایر بودن مرکز معاینه فنی بهشهر حتی در روزهای جمعه-[ ۱۳۹۷/۶/۲۷]
دایر بودن مرکز معاینه فنی بهشهر حتی در روزهای جمعه
دایر بودن مرکز معاینه فنی بهشهر حتی در روزهای جمعه
آیت الله خامنه ای
اذان صبح  
طلوع خورشيد  
اذان ظهر  
غروب خورشيد  
اذان مغرب  
 
طول جغرافيايي : عرض جغرافيايي :