جلسه مشترک پلیس راهور با سازمان حمل ونقل همگانی بهشهر برگزار شد-[ ۱۳۹۶/۵/۱۸]
جلسه مشترک پلیس راهور با سازمان حمل ونقل همگانی بهشهر برگزار شد
جلسه مشترک پلیس راهور با سازمان حمل ونقل همگانی بهشهر برگزار شد
با حضور نمایندگان خطوط تاکسی سازمان حمل ونقل همگانی بهشهر نمایندگان رانندگان تاکسی شهری بهشهر در هیات انضباطی انتخاب شدند.-[ ۱۳۹۶/۵/۱۷]
با حضور نمایندگان خطوط تاکسی سازمان حمل ونقل همگانی بهشهر نمایندگان رانندگان تاکسی  شهری بهشهر در هیات انضباطی انتخاب شدند.
با حضور نمایندگان خطوط تاکسی سازمان حمل ونقل همگانی بهشهر نمایندگان رانندگان تاکسی شهری بهشهر در هیات انضباطی انتخاب شدند.
جشن محلات-[ ۱۳۹۶/۵/۴]
جشن محلات
جشن محلات با حضور مسئول بارسی سازمان حمل ونقل همگانی بهشهر
آیت الله خامنه ای
اذان صبح  
طلوع خورشيد  
اذان ظهر  
غروب خورشيد  
اذان مغرب  
 
طول جغرافيايي : عرض جغرافيايي :