کارگاه آموزشی ویژه رانندگان جدید الورود-[ ۱۳۹۵/۶/۶]
کارگاه آموزشی ویژه رانندگان جدید الورود
یک دوره کلاس آموزشی ویژه رانندگان جدید الورود به مدت 4 روز در محل سازمان حمل و نقل همگانی بهشهر و حومه برگزار شد.
نظارت ستادی از پایگاه مقاومت بسیج مرصاد سازمان حمل و نقل بهشهر-[ ۱۳۹۵/۵/۷]
نظارت ستادی از پایگاه مقاومت بسیج مرصاد سازمان حمل و نقل بهشهر
نظارت ستادی از پایگاه مقاومت بسیج مرصاد سازمان حمل و نقل بهشهر و حومه انجام شد.
کارگاه آموزشی ویژه رانندگان جدید الورود-[ ۱۳۹۵/۵/۷]
کارگاه آموزشی ویژه رانندگان جدید الورود
یک دوره کلاس آموزشی ویژه رانندگان جدید الورود به مدت 4 روز در محل سازمان حمل و نقل همگانی بهشهر و حومه برگزار شد.
آیت الله خامنه ای
اذان صبح  
طلوع خورشيد  
اذان ظهر  
غروب خورشيد  
اذان مغرب  
 
طول جغرافيايي : عرض جغرافيايي :