کلاسهای زبان انگلیسی و عربی برای رانندگان تاکسی به صورت رایگان-[ ۱۳۹۷/۴/۲۷]
کلاسهای زبان انگلیسی و عربی برای رانندگان تاکسی به صورت رایگان
کلاسهای زبان انگلیسی و عربی برای رانندگان تاکسی به صورت رایگان
گردشگری رایگان شهروندان بدون ورودی در عباس اباد-[ ۱۳۹۷/۴/۲۷]
گردشگری رایگان شهروندان بدون ورودی در عباس اباد
گردشگری رایگان شهروندان بدون ورودی در عباس اباد
طرح غربالگری سلامت-[ ۱۳۹۷/۴/۲۶]
طرح غربالگری سلامت
طرح غربالگری سلامت
آیت الله خامنه ای
اذان صبح  
طلوع خورشيد  
اذان ظهر  
غروب خورشيد  
اذان مغرب  
 
طول جغرافيايي : عرض جغرافيايي :